Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

humanizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Panelová sídliště: humanizace, revitalizace, budoucnost
 (Lenka Čápová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27603 | Ekonomika a management / Arts Management | Práce na příbuzné téma

Pedagogika a psychologie jako nástroj humanizace výkonu vazby
 (Pavel Kopačka)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//kqee38// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Humanizace pracovního prostředí kabiny řidiče kolesového rypadla
 (Jaroslav Podlaha)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92280 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Humanizace soudobého člověka
 (Jitka Šrůtková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//u82aw5// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Práce na příbuzné téma

Silnice I/57 Šenov - průtah, studie úprav stávající silnice (humanizace)
 (Radek Pernica)

2010, Bakalářská práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81722 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Informovanost studentů střední zdravotnické školy o humanizaci porodnictví
 (Kristýna KOLEČKÁŘOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tlemnb// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy | Práce na příbuzné téma

Edukace žáků s poruchou chování; nové přístupy asistenta pedagoga ve třídě
 (Ludmila Hénková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8wdb/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Specifika práce radiologického asistenta ve vězeňském zařízení
 (Diana LÍSKOVSKÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ym5syh// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Humanistická psychologie a uplatňování jejích prvků v procesu vzdělávání v ČR a v zahraničí
 (Kristýna SPOUROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tbu3xn// | Specializace v pedagogice / Psychologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Pojetí vztahu společnosti k jedincům s mentálním postižením v historii a dnes
 (Martina Stránská)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/snrng/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)