Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

husenicek rolni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Indukce chromozomových přestaveb metodou CRISPR-Cas u huseníčku rolního a příbuzných druhů
 (Matúš Hrotík)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l3zr2/ | Biochemie / Genomika a Proteomika | Práce na příbuzné téma

Analýza genů podílejících se na opravě toxických DNA-proteinových komplexů u huseníčku rolního
 (Jitka JEMELKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lfz84b// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Fenotypová a biochemická analýza mpk3-1 mutanta huseníčku rolního v různých podmínkách osvětlení kořenů
 (Nikola NOGOLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jio7zw// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití spektrálně optických metod ke studiu vlivu teplot a světla na vlastnosti thylakoidních membrán a makroorganizaci PPC
 (Lenka KUCHAŘOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kox83a// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Separace pigment-proteinových komplexů thylakoidních membrán nativními technikami
 (Kristina SVRČINOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dbq8s1// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Role auxinových amidohydrolas při zakládání nodálních kořenů ječmene (Hordeum vulgare L.)
 (Dominika ČMIELOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j016wb// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Analýza kořenových vlásků a jejich polárního růstu u vybraných mutantů Arabidopsis thaliana.
 (Jan HABERLAND)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ay0nf2// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Diversity of Polycomb complexes and their function
 (Luboš ŘÍHA)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//znvoyd// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Vývoj průduchů na listech vyšších rostlin při rozdílných kultivačních podmínkách
 (Denisa KRATOCHVÍLOVÁ)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4xrmgi// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Vliv abiotických stresů na fototropické reakce rostlin
 (Martin HŘIVŇACKÝ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8tml5b// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma