Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hydricka rekultivace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Hydrická rekultivace jámy Medard
 (Lenka Tutterová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119609 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace lomu ČSA
 (Vladimír Tichý)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119606 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Územní plánování hydrické rekultivace jezera Most
 (Edita MALECKÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aco8ge// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace napouštění zbytkové jámy lomu Bílina
 (Filip Debnar)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108430 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace lomu Ležáky – napouštění jezera Most
 (Eva Holá)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86777 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Rekultivace a její ekonomické zhodnocení
 (Monika Macherová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//y0j0sq// | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh hydrické rekultivace na Dolu Nástup Tušimice
 (Karel Tax)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98101 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Možnosti použití hydrické rekultivace při obnově krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí na příkladu realizovaných akcí v Ústeckém kraji
 (Miroslav VARGA)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wburgs// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Vliv hydrické rekultivace nádrže Most na složení biocenózy vody
 (Anna ČEJKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ses94z// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení hydrické rekultivace v Podkrušnohoří a její dopad na infrastrukturu
 (Barbora KOFROŇOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//51zmok// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)