Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hydrogeologie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Aplikace víceúrovňové metody Monte-Carlo v hydrogeologii
 (Martin Špetlík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mqr0z1// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Revize lomů v oblasti Děčína, jejich vliv na životní prostředí a návrh rekultivace lomu Těchlovice.
 (Jiří Mach)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86110 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium těžkých kovů v jezerních sedimentech a regolitu deglaciované části ostrova Jamese Rosse (Antarktida)
 (Martin Vašinka)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idtcz/ | Geologie / Geochemie a hydrogeologie | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení kvality a analýza technicko-ekonomických ukazatelů kameniva v souvislosti se zavedením nové technologie v lomu Podhůra.
 (Michal Max Minařík)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112269 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Výzkum hydrogeologických a geologických poměrů báze Slatinické výsypky a technické možnosti jejího odvodnění
 (Lukáš Žižka)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139038 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Problematika odvodňování lomových provozů při dobývání v obtížných podmínkách.
 (Tomáš Růžička)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110394 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Režim podzemních vod a jeho změny v prostoru ČSPHM Benzina v Mikulově
 (Vlastislav Kopecký)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ypv9k/ | Geologie / Správní geologie | Práce na příbuzné téma

Fyzická geografie střední části povodí Svitavy
 (Jakub Kredvík)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xe88i/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Kontaminace podzemních vod v areálu ZPA Nová Paka
 (Pavel Klíma)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/elpd8/ | Geologie / Geologie, hydrogeologie a geochemie | Práce na příbuzné téma

Komplexní hydrogeologické zhodnocení území mapového listu 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
 (Monika PALONCYOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0dm1pd// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)