Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hypertension

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Ošetrovateľský proces v starostlivosti o pacienta s hypertenziou
 (Jana VEVJOROVÁ)

2023, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0ql6jy// | Všeobecné ošetřovatelství / | Práce na příbuzné téma

Hypertenze v těhotenství z pohledu porodní asistentky
 (Michaela Hodrmentová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/r6pie/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Vliv rizikových kardiovaskulárních faktorů v brněnské populaci na hypertenzi
 (Robert Prosecký)

2023, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/leva6/ | Vnitřní lékařství / Vnitřní nemoci | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče o pacienta s plicní hypertenzí po balónkové plicní angioplastice
 (Iveta Císařová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/n0cde/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče u pacienta s plicní hypertenzí
 (Kristýna Trohařová)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/zrirz/ | Všeobecné ošetřovatelství / | Práce na příbuzné téma

Endotelová dysfunkce u hypertenze a možnosti její modulace
 (Vladislav Biel)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqvrc/ | Vnitřní lékařství / Vnitřní nemoci | Práce na příbuzné téma

Bezpečnost léčby hypertenze u cévní mozkové příhody
 (Chalupová Chalupová)

2022, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jc59v/ | Zdravotnické záchranářství / | Práce na příbuzné téma