Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ignition temperature

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Porovnání přístrojů pro stanovení minimální teploty vznícení usazeného prachu
 (Petr Janík)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142000 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti slitin hořčíku Mg-Y-RE-Zr a Mg-Y-Gd-Ca se zvýšenou zápalnou teplotou
 (Veronika Valešová)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//pyiqy3// | Chemie materiálů a materiálové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Index hořlavosti a zapalitelnosti u vybraných typů polymerních materiálů
 (Vilém Fojtík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y2lfxq// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Porovnání přístrojů pro stanovení minimální teploty vznícení usazeného prachu
 (Petr Janík)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142000 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti slitin hořčíku s vysokou zápalnou teplotou určené pro aplikace v leteckém a automobilovém průmyslu
 (Tomáš Komárek)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//mptwrr// | Aplikovaná chemie a materiály / | Práce na příbuzné téma

Vliv přídavku MEŘO na teplotu vzplanutí a vznícení motorové nafty
 (Daniela Lahutová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79382 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Vliv zrnitosti na teplotu vznícení rozvířeného a usazeného prachu u vybraných vzorků hořlavých prachů
 (Jan Duchač)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114220 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv vlhkosti dřeva na jeho teplotu vznícení
 (Marek Rodák)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114290 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv hmotnosti vzorku na hodnotu teploty vznícení
 (Tomáš Svozilek)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94367 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv dávek ionizačního záření na index hořlavosti a zapalitelnosti konstrukčních polymerů
 (Miroslav Šimčík)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//q27sz2// | Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)