Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

indares

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Využití systému Indares.com na střední škole
 (Filip Vraspír)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/frf1y/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Využití systému Indares.com na základní škole
 (Jan Řezníček)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zhd04/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Porovnání zdravotně orientované zdatnosti žáků sportovních a nesportovních tříd prvního stupně ZŠ za využití projektu INDARES
 (Radomíra JANOTOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1edsu9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Tvorba diagnostické jednotky TV orientované na sebehodnocení tělesné zdatnosti s využitím testové baterie INDARES
 (Marcela POSPÍŠILOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//af795z// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Práce na příbuzné téma

Škola zdravého a pohybově aktivního životního stylu (Pohybová aktivita a inaktivita žáků vybraných středních škol v Plzeňském kraji)
 (Vladěna VOPATOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//aywyn8// | Učitelství pro základní školy / Vy-TV | Práce na příbuzné téma

Monitoring sportovních preferencí a pohybové aktivity žáků na vybrané střední škole v Orlové spolupráce s vybranou skupinou
 (Jan NOWINSKI)

2017, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n1kdrd// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Práce na příbuzné téma

Reliabilita vybraných testů výkonnostně orientované zdatnosti
 (Sabina Polecová)

2018, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ef1tez// | Tělesná výchova a sport / zeměpis - tělesná výchova | Práce na příbuzné téma

Fyzická zátěž při geocachingu v jednotlivých věkových kategoriích
 (Filip DOHNAL)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ht4uk1// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Hodnocení zdravotně orientované zdatnosti u chlapců školního věku z Frýdlantského výběžku
 (Jakub Husák)

2015, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//sogb6l// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - geografie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)