Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

industrial wastewater

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Vyhodnocení čisticího účinku průmyslové ČOV ve vybraném podniku
 (Alice Dobešová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137161 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Čištění průmyslových odpadních vod
 (Iva Němcová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//owolt2// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Zpracování průmyslových odpadních vod
 (Lukáš PATA)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rbeebh// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Problematika ukazatelů RAS a chloridů v průmyslových odpadních vodách a jejich vliv na životní prostředí.
 (Naděžda DÖRNEROVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ojjcuy// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Zpracování a likvidace průmyslových odpadních vod v Hexion, a.s. Sokolov
 (Pavel Maier)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115504 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod
 (Anna Kohoutová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk26j/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Biologické čištění průmyslových odpadních vod v Hexion Specialty Chemicals Sokolov, a.s.
 (František Přibyl)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86662 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Čištění průmyslových odpadních vod v ČOV Trenčín
 (Stanislav Mikušínec)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98422 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Studium biosorpce Cr(VI) z průmyslových odpadních vod pomocí Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti.
 (Martina Nováčková)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111226 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Význam hodnocení genotoxicity v průmyslových odpadních vodách
 (Lucie CHLEBKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ylkssa// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)