Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

informovanost rodicu zaku ze zakladnich skol

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Znalosti rodičů žáků ze základních škol o prevenci karcinomu děložního čípku
 (Jana Fleková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h9o1x/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Připravenost žáků ze základní školy speciální na praktický život
 (Martina Křížová)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mryau/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Plánování přechodu žáků s mentálním postižením ze základních škol speciálních do běžného života
 (Jaromír MAŠTALÍŘ)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cihgh4// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Informovanost rodičů dětí nastupujících na základní školu o ochraně obyvatelstva
 (Matěj ŠÍPEK)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//olg2k4// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Školní sociální práce postoje rodičů žáků základních škol
 (Tereza PACÁKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//axo5uk// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Stravovací zvyklosti žáků ZŠ a SŠ s ohledem na konzumaci mléka a mléčných výrobků a informovanost žáků o jejich nutriční hodnotě
 (Pavlína ŠVECOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l6ei2u// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma