Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

infracervena spektroskopie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Molekulová spektroskopie povrchových úprav dřevěných historických předmětů
 (Kristína Éderová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/prtku/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Infračervená spektroskopie tenkých vrstev
 (Andrej Kiss)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//v925uc// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Infračervená magneto-spektroskopie topologického izolátoru Bi2Te3
 (Ivan Mohelský)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//zhc7d6// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Aplikace infračervené spektroskopie jako nástroj pro hodnocení kvality materiálů pro elektrotechniku
 (Lucie KOVÁČOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vhl548// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Využití metod infračervené spektroskopie při studiu esenciálních olejů
 (Sára Mewaldová)

2024, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//o4s8g7// | Technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Tenké polymerní filmy a jejich studium pomocí reflexně-absorpční infračervené spektroskopie
 (Slavomír Bušina)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gpt18v// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

Porovnání technologií kompostování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska zralosti kompostu metodou blízké infračervené spektroskopie
 (Olga Křížová)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//385d1i// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Vývoj infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací v silných magnetických polích
 (Jana Dubnická Midlíková)

2023, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//i6o2jl// | Pokročilé materiály a nanovědy / | Práce na příbuzné téma

Vývoj infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací v silných magnetických polích
 (Jana Dubnická Midlíková)

2023, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//wz3etn// | Pokročilé materiály a nanovědy / | Práce na příbuzné téma

Studium transformace organické hmoty lesních půd pomocí FTIR spektroskopie
 (Tereza Nejedlá)

2023, Diplomová práce, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//rz40xe// | Ochrana a využívání přírodních zdrojů / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)