Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

infracervena spektroskopie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Molekulová spektroskopie povrchových úprav dřevěných historických předmětů
 (Kristína Éderová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/prtku/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Fourierova infračervená spektroskopie na nanostrukturách
 (Hana Halabuková)

2019, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//6x7zq7// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Infračervená spektroskopie tenkých vrstev
 (Andrej Kiss)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//v925uc// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Využití infračervené spektroskopie při studiu oxidů železa
 (Ondřej POTYKA)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//b83hq5// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Infračervená magneto-spektroskopie topologického izolátoru Bi2Te3
 (Ivan Mohelský)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//zhc7d6// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Aplikace infračervené spektroskopie jako nástroj pro hodnocení kvality materiálů pro elektrotechniku
 (Lucie KOVÁČOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vhl548// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Studium sloučenin pomocí infračervené spektroskopie - tvorba knihovny spekter vybraných sloučenin
 (Tereza KULÍŠKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u5z74s// | Chemie / Chemie pro víceoborové studium - Biologie | Práce na příbuzné téma

Tenké polymerní filmy a jejich studium pomocí reflexně-absorpční infračervené spektroskopie
 (Slavomír Bušina)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gpt18v// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

Porovnání technologií kompostování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska zralosti kompostu metodou blízké infračervené spektroskopie
 (Olga Křížová)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//385d1i// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití NIR spektroskopie k hodnocení základních látkových složek potravin
 (Adam Ovesný)

2018, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//w08e8m// | Zahradnictví / Jakost rostlinných potravinových zdrojů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)