Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

insulating material

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vývoj tepelně-izolačního materiálu na bázi alkalicky aktivovaných systémů
 (Stanislav Staněk)

2020, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//w3020u// | Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí | Práce na příbuzné téma

Zavedení nového termoizolačního materiálu do výroby zimních oděvů
 (Barbora Rejzková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//wvkq5m// | Textil / Textilní materiály a zkušebnictví | Práce na příbuzné téma

Analýza vlastností elektroizolačního materiálu na bázi sklo-slída-epoxid modifikovaného pomocí netkaných nanovláken
 (Martin NEŠKODNÝ)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//on421s// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Změny teploty vznícení izolačních materiálů v důsledku znečištění hořlavou kapalinou
 (Petr Mikulčák)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79297 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Mechanismy přeskoku a průrazu v izolačních materiálech pro techniku vn
 (Filip ZMEKO)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//592rgf// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Využití dynamické mechanické analýzy při charakterizaci elektroizolačních materiálů
 (Michal BŘÍZA)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6wvkzf// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma