Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

interdisciplinary lessons

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Lineární perspektiva ve výtvarném umění. Náměty pro mezioborovou výuku geometrie a výtvarné výchovy na základní škole.
 (Aneta Šnajdarová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c39hr/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy Učitelství informatiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Estetická výchova v hodinách literární výchovy z pohledu interdisciplinárních vztahů
 (Martina Hašková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k0xoi/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Kognitive Lernzieltaxonomie nach Bloom in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Tschechisch): Blattspiel im Klavierunterricht an der Grundschule für Kunst in Tischnowitz
 (Zdeněk Vašíček)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dm90p/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy | Práce na příbuzné téma