Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

interpolacia

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Extrapolácia chýbajúcich úsekov kontúr v 2D obrázkoch
 (Sebastián Kupka)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w4x8r/ | Informatika / Počítačová grafika | Práce na příbuzné téma

Numerická optimalizace
 (Jakub Kmeť)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vpjwr/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Práce na příbuzné téma

Získávání a zpracování dat z rastrovací mikroskopie s velkým rozsahem
 (Michal Hečko)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixqd2/ | Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu | Práce na příbuzné téma

Rotace velmi velkých obrazů po částech
 (Peter Chriašteľ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pz3m9/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Analýza presnosti digitálnych povrchov terénu
 (Martin Maďar)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130044 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Vliv přesnosti dat na výsledky propojeného modelu MIKE SHE/MIKE 11
 (Stanislav RUMAN)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0wcn0j// | Geografie / Environmentální geografie | Práce na příbuzné téma

Implementace moderních algoritmů interpolace rastrového obrazu
 (Kristián Farkaš)

2007, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/szm3k/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Portácia programového vybavenia pre spracovanie dát do jazyka Java I
 (Attila Fábián)

2010, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eyl1b/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Šablony pro výuku algoritmů rastrové grafiky
 (Martin Valach)

2009, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s7onm/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

CUDA technologie v algoritmech zpracování obrazu
 (Michal Rudinský)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101060 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)