Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

interpretace variant

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hodnocení významu genetických variant detekovaných sekvenováním nové generace pro identifikaci dědičných poruch způsobujících kardiomyopatie
 (Lenka VYSLOUŽILOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6oay52// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Interpretace Šípkové Růženky z pohledu hlubinné psychologie
 (Veronika ULMANOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bavjd7// | Psychologie / Arteterapie | Práce na příbuzné téma

Scénografická interpretace z pohledu Poláka na český text
 (Joanna Ziółkowska)

2008, Bakalářská práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/2618 | Dramatická umění / Scénografie alternativního a loutkového divadla | Práce na příbuzné téma

Interpretace příběhu Sněhová královna
 (Nina MÁČOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//79teuf// | Psychologie / Arteterapie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení a interpretace dat z panelu genů pro neurodegenerativní onemocnění získaných metodou sekvenování nové generace
 (Eva KOTALOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jd3cuq// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Hodnocení a interpretace dat získaných metodou sekvenování nové generace
 (Silvie OSTŘÍŽKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//z8c2bz// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Tvořivá interpretace vybraných pověsťových látek ve výuce literární výchovy
 (Vlasta HOLCINGROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jxukua// | Studium v oblasti pedagogických věd / Rozšiřující studium ČJ - Učitelství pro ZŠ (nová aprobace) | Práce na příbuzné téma

Přínos nové generace sekvenování v diagnostice dědičných kardiologických onemocnění
 (Alena Veverková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cir8u/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma