Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

invazni rostliny

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Invazní rostliny v údolní nivě řeky Teplá
 (Jitka PAVLASOVÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7idiej// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Vazba opylovačů na kolotočník ozdobný a další žlutě kvetoucí hvězdnicovité rostliny na lokalitách jeho výskytu
 (Adéla Bubeníčková)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM7746 | Biologie a ekologie / Biologie živočichů | Práce na příbuzné téma

Invazní rostliny
 (Iveta Trčková)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92703 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Invazní rostliny ve fytocenózách Ostravy (městské části Hrušov, Heřmanice) - rizika a možnosti managementu
 (Drahoslava Zmijková)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92694 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Významné rostliny města Litovle a blízkého okolí
 (Michal ZAPLETAL)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0zh9cx// | Učitelství pro základní školy / Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Analýza výskytu a likvidace invazních rostlin - projekt Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji a jeho ekologické a ekonomické aspekty pro další vývoj v regionu
 (Hana Cestrová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//7e3bk9// | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Analýza výskytu a likvidace invazních rostlin v Karlovarském kraji
 (Hana Cestrová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/e1xqs/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Invazní druhy rostlin a jejich význam pro biodiverzitu v rozvojových zemích
 (Jiří HAINC)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r3dk5k// | Geografie / Environmentální studia a udržitelný rozvoj | Práce na příbuzné téma

Význam invazních druhů rostlin pro entomofaunu
 (Kristýna Wojtylová)

2023, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/151248 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)