Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

investicni naklady

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Neinvestiční a investiční finanční prostředky v oblasti nákladů na
 (Libuše Fojtíková)

2018, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/cgo6ew/ | Specializace v pedagogice / | Práce na příbuzné téma

Návrh modelu pro reporting závazků v návaznosti na investiční výdaje a nemateriálové náklady
 (Marie Janečková)

2018, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bannv1// | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Charakter (hustoty) zástavby a její vliv na místní ekonomiku (investiční i provozní náklady) (na příkladu vybrané obce/obcí)
 (Zuzana Kupčíková)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//393iy0// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Charakter (hustoty) zástavby obce a její vliv na místní ekonomiku (investiční i provozní náklady)
 (Alena Bendová)

2009, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fl93wm// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Ekonomické vyhodnocení investiční aktivity podniku
 (Michaela Pekařová)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//zq2k95// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Investiční záměr - Investice do technologické linky
 (Martin Barták)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mfhf4/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Stavebně technické, urbanistické a investiční souvislosti lokalizace stavby z hlediska možného přenesení požáru
 (Tomáš Bojda)

2014, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110925 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství a stavitelství | Práce na příbuzné téma

Manažerské rozhodování při alokaci výrobních aktivit v kontextu s náklady
 (Blanka Bakešová)

2012, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0rpq0o// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Investiční záměr rekonstrukce rodinného domu, Náměstí Svobody 55, Bohumín
 (Tam Le Sy)

2013, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100532 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Průběžné vyhodnocení investiční akce jezera Chabařovice při zahlazování následků hornické činnosti bývalého lomu Chabařovice
 (Miroslava Vosátková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86519 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)