Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

iontova implantace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Modifikace povrchů pomocí iontové implantace
 (Maroš Polaček)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z2npl/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

Modifikace povrchů metodou plazmové imerzní iontové implantace
 (Lívia Macková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ymzrt/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

Vliv iontové implantace dusíku na korozní chování titanových slitin
 (Jitřenka Jírů)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//9l073a// | Chemie materiálů a materiálové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Příprava kovových nanočástic v polymerech metodou iontové implantace.
 (Petr MALINSKÝ)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wymmr6// | Fyzika / Počítačové metody ve vědě a technice | Práce na příbuzné téma

Charakterizace nanostruktur připravených iontovou implantací
 (Hana PUPÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bnof83// | Fyzika / Fyzika-Matematika pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Syntéza inovativních nanostruktur v GaN s využitím energetických iontových svazků
 (Adéla JAGEROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gi5xh9// | Aplikovaná fyzika / Aplikované nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Laserové povrchové kalení nástrojových ocelí
 (Jakub VOBER)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ht572c// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Možnosti zvýšení trvanlivosti nástrojů z rychlořezné oceli
 (Jarmila HALABURDOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gc5ads// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie-technologie obrábění | Práce na příbuzné téma