Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

isotherms

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Adsorpční izotermy a chromatografické dělení modelové racemické směsi
 (Eliška Davidová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//8lmmzk// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodného roztoku pomocí neaktivované pomerančové kůry
 (Alena Lašutová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98032 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Adsorpce vlhkosti kolagenních střívek: tvorba adsorpčních izoterem
 (Eliška Netíková)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//calp7f// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodných roztoků pomocí odpadních pecek z broskví
 (Lucie Adámková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98380 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Navlhavost dřeva - experimentální analýza a model sorpční isotermy dřeva
 (Śtefan Srnka)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3fp47e// | Dřevařství / | Práce na příbuzné téma

Sorpční izotermy bylin a jejich příspěvek k údržnosti během skladování
 (Jana Kubínová)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//f4ajdz// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Příprava pórovitých sorbentů na bázi železa a jejich využití při čištění odpadních vod
 (Eliška Václavková)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wowvr/ | Geoenvironmentální rizika a sanace / | Práce na příbuzné téma

Studie použití pasivního vzorkování pro měření fluorovaných povrchově aktivních látek ve vodě
 (Vladimíra Rapčanová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wzqke/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv pH na sorpci moderních pesticidů v půdním prostředí.
 (Jakub Urík)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uxcte/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma