Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

izotermicka sorpce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Oxidační vlastnosti zbytkového uhlí odvalových hmot OKR
 (David Brus)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130014 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Hodnocení afinity oxidu uhličitého k pevným materiálům
 (Michael Machalla)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82000 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv | Práce na příbuzné téma

Vliv porozity na kinetiku povrchové oxidace uhlíku
 (Lucie KOŘENÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//vuefnw// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma