Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

jakost zemin

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Ověření možnosti zvýšení jakosti ocelových výkovků legováním kovy vzácných zemin
 (Tomáš Chowaniec)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136540 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Zkoušky zemin pro stavbu „Sil.I/11 Prodloužená Rudná“ – zpracování výsledků
 (Nikola Horňáčková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113907 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv mikrolegování kovy vzácných zemin na vlastnosti ocelových výkovků
 (Eduard Hrachovina)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128879 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Metodika trávního osetí při zemědělské rekultivaci
 (Monika Hajná)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103151 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma