Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

jatrovka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Sledování vlivu aplikace náhrad NaCl na senzorické a technologické vlastnosti kuřecí játrovky
 (Lada Lukšíčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a4mhgb// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Stav populace játrovky Mannia triandra (Scop.) Grolle na lokalitě Šumárník v Hrubém Jeseníku
 (Tomáš Rejzek)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//wpmdmj// | Biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Mechorosty PR a EVL Myslivna u obce Kostelec nad Ohří v okrese Litoměřice.
 (Ludmila VOBOROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fldag2// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Bryofloristický výzkum prameništního území řeky Morávky v MS Beskydech
 (Michaela BENEŠOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//j3yqcd// | Biologie / Biologie - Český jazyk a literatura (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Vliv emisního zatížení na epifytické mechorosty (Bryophyta) na dubech (Quercus spp.)
 (Jana Procházková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fjff4/ | Ekologická a evoluční biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Příspěvek k poznání bryoflóry okolí obce Horní Vysoké na Úštěcku
 (Klára HERGEROVÁ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3148 | Učitelství pro základní školy / | Práce na příbuzné téma

Struktura epifytické bryoflóry v údolí Černé Ostravice (CHKO Beskydy)
 (Jana Procházková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eibix/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Velikost genomu, genomický GC obsah a jejich vztah k fenotypovým znakům mechorostů
 (Michaela Burešová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1i7o/ | Ekologická a evoluční biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Diverzita a ekologie společenstev epifytických mechorostů na mrtvém dřevě v lesních rezervacích.
 (Markéta Táborská)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqf1z/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma

Výskyt bryofágie u vybraných skupin bezobratlých
 (Alice NĚMCOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gagr9r// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)