Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

jednotky pozarni ochrany o jednotky po

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Jednotky SDH obce při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva
 (Dana Čípková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/suft1/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Předurčenost jednotek požární ochrany Kraje Vysočina v oblasti ochrany obyvatelstva.
 (Radek KADLEC)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//naz7qe// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení a vývoj doby strávené zasahujícími jednotkami požární ochrany při zásazích v Jihočeském kraji za posledních 5 let.
 (Pavel HAVLÍK)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c8gnyn// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Zásah jednotek požární ochrany u dopravních nehod vozidel s alternativním pohonem
 (Petr Fiurášek)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79102 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv ekonomického zajištění jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rozpočet vybrané obce v Jihočeském kraji
 (Petr MICHAL)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9zcw4e// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Prostředky osobní dozimetrie u jednotek PO a jejich využití v praxi
 (David Klimek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105342 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Testování bioradaru v praxi u jednotky PO
 (Radek Hon)

2009, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73682 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Zásahy jednotek PO v místech s přítomností amoniaku
 (Oskar Maleček)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79302 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Systémy a metody výcviku jednotek IZS – návrh mobilních polygonů pro výcvik jednotek PO
 (Jakub Derka)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79079 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Oblast požární ochrany obcí jako samosprávných celků v Jihočeském kraji se zaměřením na zpracování vzorové dokumentace dle zákona o požární ochraně
 (Lenka MILFORTOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e1gf46// | Biofyzika / Aplikovaná radiobiologie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)