Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

jezerni krajina

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hodnocení revitalizované krajiny jezera Most v porovnání s revitalizovanou krajinou v oblasti Lužické jezerní krajiny ve SRN
 (Vladimír PÁTEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4ir7u7// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Porovnání revitalizované krajiny po těžbě uhlí na příkladu podkrušnohorské krajiny v porovnání s revitalizačními projekty Lužické jezerní krajiny v SRN
 (Michael KARAS)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dzsjrf// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Příroda a krajina v poezii Williama Wordsworthe
 (Hana HRDLIČKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fsd4mj// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Porovnání Chalupské a Jezerní slatě (NP Šumava) z hlediska jejich návštěvnosti
 (Ladislav DUTKA)

2011, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ha7fmm// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma