Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

jezero medard

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Obnova krajiny po těžbě na Sokolovsku se zaměřením na jezero Medard
 (Lucie ŠNEBERKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//k788i0// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení potenciálu cestovního ruchu vybrané turistické destinace (Jezero Medard, Sokolovsko)
 (Ondřej Tomašák)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8159 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Ekologické hodnocení jezera Medard na sokolovsku
 (Lenka Tutterová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137339 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Revitalizace území Medard po těžbě uhlí v Sokolovské pánvi z hydrologického hlediska budoucího jezera
 (Zuzana HLOUŠKOVÁ ŠPÍRKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7c4io2// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace jámy Medard
 (Lenka Tutterová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119609 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Floristický průzkum v okolí nově vznikajícího jezera Medard po lomové těžbě na Sokolovsku
 (Kateřina VRBOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//s3f8s8// | Biologie / Biologie-Geografie | Práce na příbuzné téma

Vodní a mokřadní lokality v povodí jezera Medard.
 (Veronika FAFÍLKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m7zgl3// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Hydrologická rekultivace lomu Medard na Sokolovsku
 (Karel KOTOUS)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//syxzd0// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Podrobná analýza vývoje rekultivace Medard na Sokolovsku
 (Karel KOTOUS)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//r2knet// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Rekultivace vytěžených povrchových dolů -- projekt jezera Medard
 (Petr Kratochvíl)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/15407 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)