Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

jih

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
"Český jih a Šumava v písni" - folkloristická sbírka jako originální národopisná koncepce a umělecká transformace
 (Lucie Hochmanová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oo4w3/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Posouzení vlivu na finanční hospodaření obvodu Ostrava-Jih po jeho transformaci na samostatné město
 (Martina Schaumannová)

2020, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ync3x/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Studie MÚK Mohelnice - jih na dálnici D35
 (Barbora Ondřejová)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//nqc15t// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Návrh organizace parkovacích ploch ve městě Písku – sídliště Jih
 (Martin Holkup)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

https://is.vstecb.cz/th/mijgd/ | Technologie a řízení dopravy / | Práce na příbuzné téma

Logopedická péče o děti s narušenou komunikační schopností v běžné MŠ v Ostravě-Jih
 (Lucie POPELKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//odsxdv// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza rozvoje zemědělské činnosti v okresu Plzeň-jih od roku 2004 do současnosti se zřetelem na vliv evropských dotací a krátkodobých ekonomických šoků
 (Lukáš ŠROUBEK)

2022, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//64qxxa// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Bezbariérové užívání veřejných prostranství Ostrava - Jih
 (Kateřina Hinnerová)

2021, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145856 | Stavební inženýrství - Městské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení informovanosti seniorů o sociálních službách v městském obvodu Ostrava - Jih.
 (Daniela PIJÁČKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gcjhy7// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vypracování studie vnímání pocitů bezpečí obyvatel města Ostrava-Jih
 (Matěj Bodlák)

2023, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/149947 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)