Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kalove hospodarstvi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Vyhodnocení rekonstrukce ČOV v Krnově se zaměřením na kalové hospodářství
 (Ivan Krištofík)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97746 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Kalové hospodářství OKD, a.s., Závod úpraven
 (Dalibor Jekielek)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119614 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Kalové hospodářství úpraven vod
 (Ilona Ševčíková)

2014, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//sk8lkw// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Intenzifikace ČOV Sokolov - kalové hospodářství
 (Jan Novák)

2013, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//9bzae1// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Technicko-ekonomické vyhodnocení kalového hospodářství ČOV
 (Jiří Petřík)

2018, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//84jdlr// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vodní a kalové hospodářství tepelné elektrárny Tušimice
 (Kristina Němečková)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82377 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Provoz kalového hospodářství na lokalitě Lazy a jeho následná sanace a rekultivace
 (Alexej Bolf)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108081 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Využití kalolisů v kalovém hospodářství úpravny uhlí Komořany (ÚUK)
 (Josef Harvan)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108468 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Studie zhodnocení kalového hospodářství městské čistírny odpadních vod (ČOV)
 (Dana Koukalová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//16shrh// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Optimalizace kalového hospodářství dolu Paskov
 (Lucie Štverková)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82326 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)