Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kanalizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Povinnosti vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu
 (Martina Slámečková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jyz7i/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Analýza řízení lidských zdrojů a návrh na jeho zefektivnění ve společnosti Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
 (Alena Rábová)

2013, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/obl3u/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Čistírny odpadních vod a kanalizace v Ostravě
 (Markéta GAROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cpsxxs// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Návrh doporučení pro provozování podtlakové kanalizace
 (Jiří Mazák)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119731 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Projekt vnitřní kanalizace v rodinném domě s napojením na kořenovou čistírnu
 (Vojtěch Vičan)

2021, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144387 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Mzdový systém ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
 (Petra Sošková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127988 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Posouzení rizik v oblasti kanalizace
 (Barbora Bačáková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//show9a// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce kanalizace z pohledu bezpečnosti práce
 (Eva Mikutová)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144889 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Návrh splaškové kanalizace v obci Lhota
 (Pavlína Turková)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119582 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Projekt zefektivnění procesu výměn a odečtů vodoměrů ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 (David Kadeřábek)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wi2pza// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)