Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kaplan-meier survival estimate

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kaplanův-Meierův odhad funkce přežití
 (Kateřina Illová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lza0j/ | Matematika / Obecná matematika | Práce na příbuzné téma

Modelování přežití pacientů po cévní mozkové příhodě
 (Eliška Zemanová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p8vbl/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Statistická inference v modelech analýzy přežití pro jednorozměrné úmrtnostní tabulky
 (Veronika Laššáková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6anq/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Práce na příbuzné téma

Dlouhodobé indikátory výkonnosti programu screeningu karcinomu prsu
 (Kateřina Menšíková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c43w5/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Statistická inference v parametrických modelech v analýze přežití
 (Jakub Ščavnický)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gtb3i/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Práce na příbuzné téma

Neparametrické metody v analýze přežití
 (Kateřina Illová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h5d6l/ | Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat | Práce na příbuzné téma

Aplikace Coxova regresního modelu na onkologická data
 (Miriama Gardianová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d6jok/ | Matematika / Finanční matematika | Práce na příbuzné téma

Metody zpracování klinických dat
 (Ludmila Navrátilová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l0aa8/ | Matematika / Finanční matematika | Práce na příbuzné téma