Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

karcinom delozniho hrdla

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Hodnocení zátěže české populace karcinomem děložního hrdla
 (Markéta Prustoměrská)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fmt9j/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Detekce onkogenních mutací u karcinomu děložního hrdla pomocí metody “High Resolution Melting” (HRM)
 (Klára Rozehnalová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3yan/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Individualizace radikality operační léčby časných stádií karcinomu děložního hrdla
 (Ivana Semerádová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wxs6o/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Modelování účinnosti programu screeningu karcinomu děložního hrdla
 (Monika Kratochvílová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3y2c/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Studium molekulárních mechanismů zodpovědných za karcinogenezi děložního hrdla
 (Hedvika Fraňková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rvdmv/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla
 (Anna Laštůvková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wco51/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Karcinom děložního hrdla, diagnostika a léčba
 (Jana Pospíšilová)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bse1cv// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | Práce na příbuzné téma

Význam miRNA u karcinomu děložního hrdla
 (Ivona Perutková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cwy15/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Využití HPV testace ve screeningu karcinomu děložního hrdla
 (Lenka Juračková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tr37f/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Komplexní zhodnocení prognostických faktorů u karcinomu děložního hrdla
 (Lucie Mouková)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xca0y/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)