Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

karcinom vulvy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vyhodnocení výsledků adjuvantní radioterapie u pacientek s karcinomem vulvy
 (Michaela Hrůzová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tip0g/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radioterapie karcinomu vulvy - úloha radiologického asistenta
 (Aleš Kopecký)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gkv46o// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Detekce sentinelové uzliny při chirurgické léčbě zhoubných nádorů vulvy a cervixu
 (Jaroslav Klát)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//n7lrc5// | Gynekologie a porodnictví / | Práce na příbuzné téma

Znalosti rodičů žáků ze základních škol o prevenci karcinomu děložního čípku
 (Jana Fleková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h9o1x/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Prevence karcinomu děložního čípku u dívek
 (Zlata WABNEGGEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b3m9dz// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Dynamické MR zobrazení a jeho přínos v diagnostice karcinomu děložního čípku a děložního těla
 (Jiří Vaníček)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u1uhi/ | Všeobecné lékařství / Radiologie | Práce na příbuzné téma