Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kationtova vymenna kapacita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kationtová výměnná kapacita mladého hnědého uhlí
 (Jiří HENYCH)

2008, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2381 | Inženýrská ekologie / | Práce na příbuzné téma

Studium kationtové kapacity syntetických zeolitů připravených z odpadních kaolínů
 (Kamila Rouchalová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e4zcku// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Monoiontové formy bentonitu a jejich sorpční vlastnosti
 (Lucie NEČASOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xiu6bz// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Effect of carbonized plant biomass on selected microbial activities, soil properties and plant growth
 (Irina Mikajlo)

2021, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1f28n1// | Fytotechnika / Obecná produkce rostlinná | Práce na příbuzné téma