Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kineticke modelovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Modelování vlivu kinetické energie atomů kovu a kyslíku na růst krystalických oxidů
 (Martin MATAS)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2giryu// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná a inženýrská fyzika | Práce na příbuzné téma

Získávání kinetických konstant pro potřeby modelování aktivačního procesu
 (Simona Mráčková)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ehunhc// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Využití optické mikroskopie pro kinetická měření adheze mikročástic metodou impinging jet, technikou vhodnou pro modelování buněčné membrány.
 (Michal FRAŠTÍK)

2008, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lfkv0e// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Modelování turbulentního proudění pomocí RANS a implicitního přístupu LES s využitím nespojité Galerkinovy metody
 (Helena PRAUSOVÁ)

2019, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4afoov// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Matematické modelování biodegradačních procesů
 (Anna Gardavská)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h3enu/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Diagnostika a modelování vysokovýkonových pulzních magnetronových výbojů
 (Jan LAZAR)

2012, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e3wnzv// | Aplikované vědy a informatika / Fyzika plazmatu a tenkých vrstev | Práce na příbuzné téma

Modelování laminární rychlosti hoření
 (Jaromír Piesch)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99998 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Engineering of the synthetic metabolic pathway for biodegradation of an environmental pollutant
 (Pavel Dvořák)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gyoy9/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Molecular Modelling of Enzymes’ Substrate Specificity
 (Lukáš Daniel)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y8w3j/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

Molecular Modelling of Structure-Function Relationships in Enzymes
 (David Bednář)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/airad/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)