Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kinetika reakce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Kinetika elektrodových reakcí v reverzním vysokoteplotním elektrolyzéru vodní páry
 (Vojtěch Domín)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//tos9xj// | Aplikovaná chemie a materiály / | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu kovových nanočástic na kinetiku modelové reakce
 (Alena VANDUCHOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dmwqiq// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu povrchové úpravy a modifikace kovových nanočástic na kinetiku modelové reakce
 (Veronika KOLÁŘOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p93u75// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

Matematické modelování na buněčné úrovni: enzymatická kinetika, dynamika infekce a farmakologie
 (Michaela MALÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b39tvk// | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství matematiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Matematické modelování na buněčné úrovni: enzymatická kinetika, dynamika infekce a farmakologie
 (Michaela MALÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cj72oa// | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství matematiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Reakce oxidu dusičitého s povrchem sazí a PAHs
 (Tereza Vrtílková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k6ty1/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu nanočástic stříbra na kinetiku chemické reakce
 (Jana CABÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kylc3r// | Chemie / Management v chemii | Práce na příbuzné téma

Kinetický mechanismus koelenterazin-dependentní luciferasové reakce
 (Martin Toul)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w7tcm/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Fotochemické reakce doprovázené barevnou změnou pro přesnou kalibraci časové proměnné
 (Zuzana KOLÁČNÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3qi39y// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Kinetika vytvrzování epoxidových pryskyřic
 (Miroslav BENEŠ)

2006, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xiuky2// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)