Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

klasicky zpev

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Populární a klasický zpěv se zaměřením na rozdíly v pěvecké technice
 (Zuzana VIRČÍKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tqkr0r// | Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Klasický zpěv jako zájmová aktivita
 (Daniela LIBICHOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7qmow0// | Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp. | Práce na příbuzné téma

Pěvecké soutěže v klasickém zpěvu pro žáky 6-18 let
 (Nela RAJTMAJEROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ufqne9// | Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Zpěv před mikrofonem
 (Jan Zázvůrek)

2007, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/5289 | Hudební umění / Zvuková tvorba | Práce na příbuzné téma

Nastavení vokálního traktu při operním zpěvu
 (Renata PÍŠŤKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ew9n6v// | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Hlasové techniky populárního zpěvu
 (Markéta CHLADOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//k5p6g7// | Specializace v pedagogice / Hudební výchova (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Základní shody a rozdíly v technice operního a muzikálového zpěvu
 (Kateřina Falcová)

2014, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/uf8xg/ | Dramatická umění / Muzikálové herectví | Práce na příbuzné téma

Pěvecká pedagožka Margreet Honig
 (Michael Skalický)

2020, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/14540 | Hudební umění / Zpěv | Práce na příbuzné téma