Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kml

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Časové značky v KML
 (Ľuboš Csonka)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115305 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Tvorba webové aplikace nad Google Earth pro krizový management.
 (Hana Kočová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3z6n/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Moderní pojetí velkoměřítkové mapy zájmového areálu
 (Václav JŮNA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k8r6ug// | Geomatika / | Práce na příbuzné téma

Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth
 (Juraj Struhár)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108218 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Elektronická mapa Slovácka
 (Petr Bureš)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n9wfu/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Mapa bitvy u Slavkova
 (Karel Husák)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pm9nx/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Vizualizace rozvoje zástavby ve vybrané lokalitě v prostředí GOOGLE EARTH.
 (Jan Brodský)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tlz9l/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma