Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

koeficient ekologicke stability

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv koeficientu ekologické stability k.ú. obce na stav obce jako takové a srovnání se stavem zeleně a intravilánu na příkladu malých a středních obcí v ČR
 (Hana Justová)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z5djhj// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Analýza a návrh krajinných prvků včetně ekologické stability krajiny pro pozemkovou úpravu v k.ú. Ohníč
 (Jana HRNČÍŘOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9vbcdq// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

KRAJINNĚ-EKOLOGICKÉ HODNOCENÍ VENKOVSKÝCH SÍDEL V OBCI ŘENČE
 (Miroslava LOUDOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//20jw07// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Práce na příbuzné téma