Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kognitivne behavioralni metoda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Sociální práce s uplatněním metod kognitivně-behaviorální terapie u drogově závislých osob v kontaktním centru.
 (Ivana SVÍTKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n6aryd// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Kognitivně behaviorální terapie u obézních
 (Veronika Janečková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11453/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Práce na příbuzné téma

Ovlivnění nadváhy kognitivně behaviorální metodou v individuálních kurzech snižování nadváhy
 (Táňa JELENOVÁ)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9mkepg// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Účinnost kognitivně-behaviorální metody snižování nadváhy ve skupinových kurzech.
 (Lucie ROUSOVÁ)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jp7a1o// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Kognitivně behaviorální terapie insomnie
 (Lukáš Kolomazník)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/keu4k/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití kognitivně-behaviorálního přístupu při práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NZDM v Olomouci
 (Anna Kučerová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/wlu9l/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Uplatnění kognitivně behaviorální terapie v pedagogickém procesu
 (Adam RŮŽIČKA)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3vr9hg// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a geografie | Práce na příbuzné téma

Uplatnění kognitivně behaviorální terapie při snižování nadváhy
 (Martina PRUDÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qkjff0// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Mentální bulimie a možnosti její léčby se zaměřením na kognitivně - behaviorální terapii
 (Kateřina Prokopová)

2010, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ja0254// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Léčby fobických poruch metodou postupné expozice za využití virtuální reality
 (Světlana LALÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xzyq4f// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma