Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

koksovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Příprava uhelné vsázky pro koksování
 (Jaroslav Bochňák)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86913 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Výroba koksu
 (Aleš Polák)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103635 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Závislost vysokoteplotních parametrů koksu na složení a vlastnostech uhelné vsázky
 (Jaroslav Bochňák)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98026 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Možnosti zásobování a navýšení akumulace užitkové vody v DEZA a.s. v obdobích sucha
 (David Ryšánek)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129830 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Odsíření koksárenského plynu - materiálová bilance
 (Lenka Šimková)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119334 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv provozních parametrů koksárenské baterie na kvalitu vysokopecního koksu
 (Radek Toman)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99097 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Technologie úpravy černého uhlí pro karbonizaci
 (Petr Gorzolka)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98482 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

Hodnocení jakosti dinasových výrobků pro koksárenské baterie
 (Jaroslav Palička)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93594 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika | Práce na příbuzné téma

Mechanismus na čištění vík a rámů plnících otvorů koksárenských baterií
 (Marek Kašpařík)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99665 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Pinch analýza provozu koksochemie
 (Lenka Šimková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109248 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)