Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

koksovatelne uhli

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv mletí uhlí na přípravu uhelné vsázky a na kvalitu koksu
 (Radek Toman)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87799 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Aplikace pyrolýzních olejů a klasických sběračů ve flotaci černého uhlí
 (Tien Pham Duc)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74280 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci
 (Simona Psotná)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86420 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Otvírka, příprava a dobývání Ostravské sloje č. 463 Natan na Dole Darkov, lokalita 9. květen
 (Denis Gil)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107961 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Otvírka,příprava a dobývání sloje č.436 Justyn na Důlním závodě 1,lokalita Darkov
 (Ivan Hlaváček)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115598 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma