Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kolin

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Územně plánovací podklady pro aktualizaci generelu rozvoje cyklistické dopravy ve městě Kolín.
 (Jakub Červinka)

2019, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//eiyswa// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Obhajoba absolvenské role: Clov ze hry Konec hry
 (Ondřej Kolín)

2020, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/dy5x1/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Práce na příbuzné téma

Syntéza uměleckých prostředků v herectví
 (Ondřej Kolín)

2020, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/av3v1/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Práce na příbuzné téma

Rizika spojená s užíváním nealkoholových návykových látek klienty Kontaktního centra Kolín o.s. Prostor
 (Markéta Paluchová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11015 | Specializace v pedagogice / Sociální komunikace v neziskovém sektoru | Práce na příbuzné téma

Charakteristika sítě gastronomických provozoven ve Středočeském kraji (okres Kolín: obce a města od B-J)
 (Jan Mastný)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12701/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Práce na příbuzné téma

Materiálně - technické podmínky pro výuku tělesné výchovy na středních školách v okrese Kolín
 (Jan Pařík)

2010, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lbkpd/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Vnitřní prostředí tělocvičné jednoty Sokol Kolín - atletika
 (Klára Tučková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nfacy/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Práce na příbuzné téma

Propustnost tratě Kolín - Poříčany s využitím ETCS a porovnání se stávajícím stavem
 (Petr Řádek)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//j5vigh// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Město Kolín v roce 1945
 (Aneta OSTROŽLÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//oc01fu// | Historické vědy / Učitelství historie pro SŠ (jednoobor.) - A14 | Práce na příbuzné téma

Vliv ubytování na spokojenost uživatelů domova pro seniory Městských sociálních a zdravotních služeb Kolín
 (Kateřina ČECHOVÁ)

2019, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//plbdrh// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)