Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kolona.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Proces a vývoj socální rehabilitace a metodik v tréninkové kavárně klub V. kolona
 (Jonáš Hrubín)

2015, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/wus91/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Práce na příbuzné téma

HILIC separace nukleových bází, nukleosidů a nukleotidů na kapilárních kolonách
 (Natálie Hochmanová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yhxm8/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / | Práce na příbuzné téma

Regulace enzymů podílejících se na metabolismu xenobiotik v buněčných modelech odvozených od epitelu kolonu
 (Vít Dubec)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/my5fd/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Modulační účinky butyrátu v odpovědi nádorových buněk kolonu k cytokinu TRAIL
 (Jana Vrbiniaková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gsac6/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Lipidy v signálních drahách regulujících cytokinetiku nádorových buněk kolonu a prostaty
 (Jana Bogorová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j9mr5/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Modelování přenosu hmoty v probublávané koloně
 (Jan ČÁDA)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o8rk4k// | Aplikovaná fyzika / Aplikované počítačové modelování | Práce na příbuzné téma

Separace polárních látek na kapilárních monolitických kolonách v RP a HILIC systémech
 (Zuzana Šromová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yi6ci8// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Separace polárních látek v HILIC systémech na modifikovaných a nemodifikovaných silikagelových kolonách
 (Alexandra Moldová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hrw5op// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Měření axiální disperze za extrémních poměrů toků fází v plněných kolonách
 (Patrik Šobr)

2021, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//yog047// | Chemické inženýrství a bioinženýrství / | Práce na příbuzné téma

Transportní data strukturované výplně změřená v destilační koloně s průměrem 300 mm
 (Veronika Janalíková)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//zwjbb4// | Procesní inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)