Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kolonizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Kolonizace veřejného prostoru
 (Ondřej PLACHÝ)

2019, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//askslf// | Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba - ateliér Interaktivní média | Práce na příbuzné téma

Potlačení mikrobiální kolonizace titanových materiálů anti-biofilmovými látkami
 (Eva Kvasničková)

2017, Disertační práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//q2wgm4// | Biochemie a biotechnologie (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Kolonizace opuštěných lomů v Českém krasu vybranými cílovými druhy rostlin z okolí
 (Aleš ZAHRADKA)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hpyjns// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv iontové síly a typu substrátu na rychlost kolonizace povrchu biodegradovatelného nosiče
 (Ondřej Novák)

2017, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//0zut5d// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti inhibice kolonizace titanových materiálů
 (Kamila Dejmková)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//5ybkql// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Počátky kolonizace Amerického kontinentu a odraz tohoto procesu v literatuře
 (Marie KUBNÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//heqcg1// | Specializace v pedagogice / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, Společný základ | Práce na příbuzné téma

Role Belgie ve Rwandě od kolonizace až po rwandskou genocidu
 (Markéta Kovářová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49672 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie | Práce na příbuzné téma

Srovnání kolonizace kořenů rhizosférními mikroorganismy v konvenčně a ekologicky ošetřovaných vinohradech
 (Kateřina Millerová)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//00pbhm// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Středověká kolonizace Trutnovska pány ze Švábenic
 (Stanislav Vohryzek)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sduxk/ | Historické vědy / Historie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení kolonizace rukou a zařízení mikroorganismy před a po aplikaci hygienické dezinfekce.
 (Krystyna SIKOROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//o5u292// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)