Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

koma

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Ekonomická analýza a vyhodnocení finančních ukazatelů v podniku KOMA - Industry s.r.o.
 (Ryszard Klimek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109225 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Zlin Design Week - modulární systém KOMA
 (Lukáš Jakóbek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6hr0rv// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Prostorová tvorba | Práce na příbuzné téma

Projekt systematické péče o zaměstnance ve společnosti KOMA MODULAR s.r.o.
 (Lucie Garczarzová)

2016, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2m7c04// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Analýza interní komunikace ve firmě KOMA Modular, s.r.o.
 (Vendula Gallasová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mx78uz// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Práce na příbuzné téma

Návrh reklamní kampaně pro uvedení nového výrobku firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. na trh
 (Jan MAŇAS)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nizbhe// | Ekonomika a management / Management a marketing | Práce na příbuzné téma

Zpracování podkladů pro správné výrobní praxe (GMP) a zavedení principu HACCP při výrobě chloridu vápenatého (kapalného a bezvodého), přídatné látky do potravin ve společnosti KOMA, spol. s r.o.
 (Martina POTENCOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0yu2cv// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Krizová komunikace firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION, s.r.o.
 (Kristýna NOVÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sdznbm// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Aplikace bonitních a bankrotních modelů v podmínkách podniku KOMA, s. r. o.
 (Zdeněk Vosátka)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86451 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Doporučení marketingové komunikace ke zvýšení prodeje modulů pro bytovou výstavbu firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.
 (Miroslav FRANTÍK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//eddxvq// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Práce na příbuzné téma

Kto dlží komu? Analýza konceptu ekologického dlhu
 (Simona Stašová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mncoo/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)