Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kombinovana vyroba elektriny a tepla

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Posouzení variant nového zdroje tepla a elektřiny pro obecnou horskou lokalitu, u které je vyšší pravděpodobnost přerušení dodávek tepla
 (Michal ŠANTA)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xlvaqb// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v Plzeňské teplárenské a.s.
 (Aleš HROMÁDKA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gkw1af// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Mikro-kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v rodinných domech
 (Martin ŠULC)

2017, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//l2j1z2// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
 (Ondřej NAJMAN)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8d7run// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Ekonomické a environmentální zhodnocení systému využití důlního degazovaného plynu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
 (Radim Grebeň)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75724 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Rizika výroby a prodeje elektrické a tepelné energie
 (Kateřina Příhodová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4hwttw// | Systémové inženýrství a informatika / Management finančních rizik | Práce na příbuzné téma

Dlouhodobá udržitelnost kombinované výroby tepelné a elektrické energie v malých a středně velkých teplárenských soustavách
 (Josef EIGNER)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fg6mu7// | Hospodářská politika a správa / Strukturální politika EU pro veřejnou správu | Práce na příbuzné téma

Analýza efektivnosti kombinované výroby elektřiny a tepla
 (Jana Knesplová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/7191 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Práce na příbuzné téma

Návrh využití kogenerační jednotky v závodě PRECIOSA, a.s.
 (Petr BODLÁK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2249 | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce a automatizace chladících věží
 (Radek Polián)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75784 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)