Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kometovy test

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kometový test v detekci poškození rostlinné DNA nanočásticemi
 (Vendula Pavelková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//37ywuq// | Forenzní analýza / | Práce na příbuzné téma

Využití kometového testu k hodnocení genotoxicity
 (Lucie DRÁPELOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wyhnhn// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Metody in vitro a in vivo pro hodnocení poškození DNA ve studiích lidského biomonitoringu
 (Anna Alaxinová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dcovf/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

DNA lidské spermie a její poruchy
 (Tereza Agáta Veselá)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0lnj/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Využití mikroorganismů v testování genotoxicity
 (Kristýna Rašková)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119743 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Poškození DNA a oxidativní stres jako biomarkery lidské expozice
 (Anna Kalužová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sbb2v/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Comet assay a jeho využití pro hodnocení genotoxicity půdních kontaminant
 (Jakub KONEČNÝ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//67xdoa// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Působení oxidačního stresu na vybraném rostlinném taxonu
 (Karel MICHNA)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nozvct// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma