Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kompenzace chyb

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza a kompenzace chyb polohování stolku v elektronové mikroskopii
 (Lucie Koláriková)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sh85i/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Práce na příbuzné téma

Vliv vzorkovací frekvence vstupních dat na přesnost aproximace softwarové kompenzace teplotních chyb se základem v přenosových funkcích
 (Jiří Petříček)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//fuvtpq// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Narativní trhliny a jejich kompenzace
 (Tomáš Hoffmann Polenský)

2014, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8639 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Střihová skladba | Práce na příbuzné téma

Využití fyzioterapie u jezdců na koních v rámci kompenzace svalových dysbalancí
 (Barbora Dvořáková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//byn85d// | Chyba / | Práce na příbuzné téma

Možnosti nápravy a kompenzace dyslexie pro podporu vzdělávání
 (Sylva GALAŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//99ck85// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky | Práce na příbuzné téma

Analýza nejčastějších zranění u sprinterů v atletice a možnosti jejich kompenzace
 (Robin PALÁN)

2014, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3lc9pt// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchová - přírodopis se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Kompenzace přesnosti kruhové interpolace CNC strojů analytickými nástroji řídících systémů
 (Tomáš GILLICH)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ucfyqb// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie-technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Advanced Digital Methods for Precise Measurement of Length
 (Šimon Řeřucha)

2012, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/neec4/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Práce na příbuzné téma