Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kompenzacni a didakticke pomucky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Kompenzační a didaktické pomůcky při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se zrakovým a kombinovaným postižením předškolního a mladšího školního věku
 (Martina VLASÁKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zgrth0// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Práce na příbuzné téma

Edukace žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami v ZŠ speciální a PrŠ Černovice
 (Jana Hůlková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vnqol/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Edukace žáků s těžkým postižením a souběným postižením více vadami ve speciální třídě ZŠS Domov Žampach
 (Kateřina Stárková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/un1aa/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Poznávání a vnímání přírody a přírodnin žáky se zrakovým postižením
 (Gabriela ZACPALOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u1104i// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití alternativních a augmentativních prostředků komunikace
 (Petra Kakáčková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7ba7f8// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Práce na příbuzné téma

Využití podpůrných metod při edukaci žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální
 (Daniela Nováková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zozv7/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

TĚLESNÁ VÝCHOVA V JEDLIČKOVÉ ÚSTAVU a ŠKOLÁCH
 (Tereza APPELOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3i2n3n// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Práce na příbuzné téma

Tvorba učebních a kompenzačních pomůcek pro 2.stupeň ZŠ
 (Vojtěch Jašíček)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b40un/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Integrace žáků s tělesným postižením v rámci primárního vzdělávání na prvním stupni ZŠ v okresech České Budějovice a Prachatice
 (Hana NĚMCOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g3ekcv// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Spolupráce školy a rodiny s dítětem s handicapem
 (Miroslava MARKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fxo7s3// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů pro SŠ | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)