Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kompostovaci technologie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Intenzivní kompostovací technologie a jejich využití
 (Petr Kuba)

2023, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//8p5uki// | Environmentální chemie, bezpečnost a management / | Práce na příbuzné téma

Kompostovací technologie
 (Hynek Malecký)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103589 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv technologie kompostování na kvalitu kompostu
 (Tomáš PLUCEK)

2019, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l9gn5d// | Zemědělství / Zemědělství - Prvovýroba | Práce na příbuzné téma

Vliv technologie kompostování biologicky rozložitelných odpadů na kvalitu kompostu
 (Zdeněk DVOŘÁK)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hrz0md// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Mechanizace intenzivních kompostovacích technologií.
 (Pavel HLAVINKA)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6x3urm// | Zemědělská specializace / Dopravní a manipulační prostředky | Práce na příbuzné téma

Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o.
 (Klára Křapáčková)

2022, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//747b65// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Kompostování ve vacích
 (Vít Leden)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115526 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Srovnání technologií kompostování ve vybraných kompostárnách
 (Jan Galló)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115198 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti kompostování kalů z ČOV.
 (Radek Souček)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92537 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma