Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kompostovani cistirenskych kalu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Kompostování čistírenských kalů
 (Jakub Tobiáš)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ynruye// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Kompostování čistírenských kalů malých producentů
 (Miroslava Pumprlová Němcová)

2013, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//erpiqr// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace arsenu z kompostovaného průmyslového kalu
 (Markéta Svobodová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fgol1/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Využití čistírenských kalů pro kompostování a pro zemědělskou půdu na ČOV Jaroměř a ČOV Trutnov
 (Eva SOCHOROVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5a3sc9// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Výzkum dlouhodobé metanizace čistírenských kalů při nízkých teplotách.
 (Grzegorz Pilarski)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141724 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Zpracování čistírenských kalů z vybraných čistíren odpadních komunálních vod na Chomutovsku
 (Hana VAŇOURKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n84kgx// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Možnosti snížení rizikovosti arsenu v problematických kalech
 (Blanka Maňáková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eryty/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Možnosti kompostování kalů z ČOV.
 (Radek Souček)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92537 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Možnosti hygienizace kalů z ČOV pomocí procesu aerobní fermentace bioodpadů
 (Tereza Švadlenková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//4nkzp8// | Chemické a environmentální inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Kvalita kalů z různých ČOV
 (Tetiana CHUSTRA)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6m5dnw// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)