Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

komunalni prostredi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Vliv komunální techniky na životní prostředí
 (Václav VOZÁBAL)

2017, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//umowr4// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Práce na příbuzné téma

Metody hodnocení hluku v komunálním prostředí
 (Vladimír ZÁBRANSKÝ)

2015, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6bmocy// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Posuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití komunálního odpadu na životní prostředí.
 (Tomáš Nimráček)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120131 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Ženy v politice na komunální úrovni. Případová studie České republiky
 (Adéla KOZÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tc1kvc// | Politologie / Politologie a evropská studia | Práce na příbuzné téma

Komunální stranické systémy v České republice
 (Libor Hoskovec)

2012, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vrvfl/ | Politologie (čtyřleté) / Politologie | Práce na příbuzné téma

Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití komunálních odpadů na životní prostředí v České republice
 (Marta Lapčíková)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105748 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv požárů skládek komunálních odpadů na kontaminaci životního prostředí
 (Aleš Havrda)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98271 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu skládky komunálního odpadu na obsah těžkých kovů v životním prostředí oblasti Vřesina
 (Michaela Cabáková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86284 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vlivu vybraných čistíren komunálních odpadních vod na kontaminaci vodního prostředí mikropolutanty
 (Vít OKROUHLÝ)

2020, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nuyosq// | Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod | Práce na příbuzné téma

Kulturní politika a kulturní projekty na komunální úrovni
 (Monika Křížová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dcr99/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)